V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem je možné ubytovávat hosty, kteří využívají ubytování k pracovním, podnikatelským nebo obdobným účelům. Doporučujeme si nechat od hostů čestné prohlášení, že se jedná o pracovní činnost. Předpoklad ukončení omezení ubytování je aktuálně k datu 25.5. 2020